استقبال رسمی رییس جمهوری قزاقستان از دکتر روحانی

پنحشنبه 2 دی 1395 - 10:49

شناسه خبر: 96948