استقبال رسمی از رییس جمهوری اسلوونی

سه شنبه 2 آذر 1395 - 10:44

شناسه خبر: 96470