رییس جمهوری در اجتماع بزرگ و پرشور مردم خمین

دوشنبه 3 آبان 1395 - 10:19

شناسه خبر: 96002