استقبال گرم و پرشور مردم قزوین از رییس‌ جمهوری

چهارشنبه 7 مهر 1395 - 11:34

شناسه خبر: 95532