مراسم بزرگداشت روز جهانی گردشگری

شناسه خبر: 95492 -

دوشنبه 5 مهر 1395 - 13:36

شناسه خبر: 95492

- رئیس‌جمهوری

- سخنراني ها