مراسم روز صنعت دفاعی

شناسه خبر: 94816 -

يکشنبه 31 مرداد 1395 - 14:52

شناسه خبر: 94816

- رئیس‌جمهوری

- دیدارهای داخلی

- سخنراني ها