دیدار معاون رییس جمهور کوبا

شناسه خبر: 94665 -

شنبه 23 مرداد 1395 - 13:40

شناسه خبر: 94665

- رئیس‌جمهوری

- دیدارهای خارجی