رییس جمهوری در همایش پنجاهمین سالگرد تاسیس شرکت ملی گاز

دوشنبه 11 مرداد 1395 - 12:00

شناسه خبر: 94500