رضوی معاون توسعه روستایی و مناطق محروم در اولین جلسه ستاد ملی روز روستا و عشایر

چهارشنبه 23 تير 1395 - 10:57

شناسه خبر: 94295