دیدار نخست وزیر بلغارستان با رییس جمهوری

دوشنبه 21 تير 1395 - 17:36

شناسه خبر: 94271