رییس جمهوری در ضیافت افطار با وزرا ،معاونین وزرا ،استانداران و روسای سازمانها

پنحشنبه 3 تير 1395 - 20:32

شناسه خبر: 94057