به ریاست معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور؛

نشست بررسی اقتصاد مقاومتی و اجرای طرح ارتقای تولید و اشتغال پایدار روستایی برگزار شد

نشست بررسی اقتصاد مقاومتی با هدف عملیاتی کردن طرح ارتقای تولید و توسعه اشتغال پایدار در مناطق روستایی و محروم با حضور مدیران دستگاههای مسئول در توسعه روستاها و به ریاست معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور برگزار شد.

شناسه خبر: 93984 -

چهارشنبه 26 خرداد 1395 - 14:54

ابوالفضل رضوی در این نشست که روز چهارشنبه برگزار شد، با تاکید بر هدف محوری سال 95 مبنی بر ارتقای نرخ ایجاد اشتغال گفت: از همه دستگاههای مسئول و متولی توسعه روستایی می خواهیم که در هماهنگی با معاونت توسعه روستایی کشور درباره برنامه های خود به مرحله اخذ تصمیم برسند.

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور با بیان اینکه این معاونت مسئول اصل سیاستگذاری توسعه روستایی است، افزود: ما دستگاه اجرایی نیستیم و فقط در حوزه سیاستگذاری عمل می کنیم، اما اول به دلیل اینکه قانون مسئولیت سیاستگذاری توسعه روستاها را به ما سپرده و دوم به دلیل ارتباط گسترده ما با روستاها و شناخت توانمندیها و نیازهای روستاها و سوم ارتباطی که با دستگاههای متولی توسعه روستایی داریم و اطلاع از برنامه های در دست اجرا و اقدام آنها، تاکید می کنیم که برنامه های توسعه روستایی در هماهنگی با این معاونت موثرتر به پیش می رود.

رضوی از دستگاههای مسئول توسعه روستایی خواست تا برنامه های خود را در دو سطح جغرافیایی و موضوعی اولویت بندی کنند و اظهار داشت: متاسفانه عمده برنامه های ما در سطح استانی ارائه می شوند در حالی که لازم است در حد دهستان خرد شوند. از سوی دیگر لازم است دستگاهها برنامه هایشان را بر اساس توجیه اقتصادی اولویت بندی کنند.

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور با اشاره به تصویب طرح ارتقای تولید و توسعه اشتغال پایدار در مناطق روستایی و محروم در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و ابلاغ آن در آینده نزدیک از سوی معاون اول رییس جمهوری تصریح کرد: هدف ما ایجاد هم افزایی و پرهیز از برنامه ها و اقدامات موازی در توسعه روستاهاست.

شناسه خبر: 93984

- دیدارهای داخلی

- نهاد ریاست‌جمهوری

اخبار مرتبط

فیلم مرتبطاخبار برگزیده