همکاری مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری و دانشگاه شهید بهشتی در اجرای برنامه‌های پژوهشی راهبردی

مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری و دانشگاه شهید بهشتی برای اجرای برنامه‌های پژوهشی درباره مسایل راهبردی کشور با یکدیگر همکاری می‌کنند.

شناسه خبر: 93732 -

چهارشنبه 5 خرداد 1395 - 19:27

دانشگاه شهید بهشتی در راستای جهت دادن پژوهش‌های دانشگاهی به سمت مسایل راهبردی کشور، 9 برنامه پژوهشی طراحی کرده است تا شماری از مهم‌ترین پژوهش‌های دانشگاهی ذیل این برنامه‌ها اجرا شوند. مرکز بررسی‌های استراتژیک نیز در راستای توسعه جهت‌گیری راهبردی در مطالعات دانشگاهی از برخی برنامه‌های پژوهشی این دانشگاه حمایت کرده و با آنها همکاری می‌کند.

دکتر "حسام‌الدین آشنا" و دکتر "مهدی طهرانچی" در نشستی در مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری و در ادامه نشست‌های قبلی خود، شرایط، روش‌ها و کلیات همکاری مرکز و دانشگاه شهید بهشتی را در اجرای برنامه‌های پژوهشی مورد بررسی قرار دادند.

در این نشست مقرر شد همکاری طرفین ابتدا ذیل سه موضوع مطالعات حکمرانی، مطالعات منطقه‌ای و مطالعه بهبود اجتماعی آغاز شود و به تدریج گسترش یابد. مقرر شد کمیته‌ای مرکب از نمایندگان مرکز بررسی‌های استراتژیک و دانشگاه شهید بهشتی، اجرایی شدن توافقات این جلسات را پیگیری کنند. همچنین اعتبار مالی این همکاری توسط مرکز بررسی‌های استراتژیک تأمین و پرداخت شده است.

مرکز بررسی‌های استراتژیک در سه سال گذشته راهبرد توسعه مطالعات سیاست‌گذاری عمومی را در رأس برنامه‌های خود قرار داده و از طریق هشت گروه مطالعات سیاست‌گذاری در پی توسعه مطالعات راهبردی سیاست‌گذاری و همچنین افزایش ارتباطات با مراکز پژوهشی، اندیشکده‌ها و دانشگاه‌ها است تا به این طریق توان نخبگی و کارشناسی کشور در راستای بهبود کیفیت سیاست‌گذاری در ایران قرار گیرد. دانشگاه شهید بهشتی نیز 9 برنامه پژوهشی طراحی کرده است تا اثربخشی مطالعات دانشگاهی در نظام تصمیم‌گیری بیشتر شود.

شناسه خبر: 93732

- نهاد ریاست‌جمهوری

- دیدارهای داخلی

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده