افتتاح سامانه ارتباطات مردمی ریاست جمهوری توسط معاون اجرایی رییس جمهور در کرمان

دوشنبه 20 ارديبهشت 1395 - 16:14

شناسه خبر: 93431