دیدار وزیر خارجه ترکمنستان با رییس جمهوری

شنبه 18 ارديبهشت 1395 - 17:30

شناسه خبر: 93398