تقدیم استوارنامه سفیر جدید اوکراین

سه شنبه 14 ارديبهشت 1395 - 13:16

شناسه خبر: 93311