امضای 19 سند همکاری با حضور روسای جمهوری ایران و کره جنوبی

دوشنبه 13 ارديبهشت 1395 - 13:10

شناسه خبر: 93281