افتتاح سامانه الکترونیکی ارتباط مردم و دولت در استان سمنان

دوشنبه 30 فروردين 1395 - 18:35

شناسه خبر: 93063