دکتر روحانی از تصفیه خانه ده هزار متر مکعبی جزیره کیش بازدید کرد

دوشنبه 2 فروردين 1395 - 20:13

شناسه خبر: 92582