مصاحبه رییس جمهوری پس از جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران

شناسه خبر: 92504 -

چهارشنبه 26 اسفند 1394 - 13:24

شناسه خبر: 92504

- رئیس‌جمهوری

- مصاحبه ها

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده