مصاحبه مطبوعاتی مشترک روسای جمهور ایران و ویتنام

دوشنبه 24 اسفند 1394 - 13:25

شناسه خبر: 92463