دیدار با روسای شرکتهای مهم فرانسوی با حضور وزاری اقتصاد و خارجه فرانسه

چهارشنبه 7 بهمن 1394 - 20:01

شناسه خبر: 91605