دکتر امین زاده در نشست آینده پژوهی قضایی عنوان کرد؛

تدوین و ترجمه قوانین سرمایه گذاری کشور به پنج زبان برای دوران پساتحریم

معاون حقوقی رییس جمهوری ترجمه قوانین سرمایه گذاری تنقیح شده به 5 زبان زنده دنیا به منظور آشنایی سرمایه گذاران خارجی و داخلی از قوانین کشور را از برنامه های معاونت حقوقی ریاست جمهوری برای دوران پسا تحریم عنوان کرد.

شناسه خبر: 91343 -

دوشنبه 28 دی 1394 - 16:55

دکتر الهام امین زاده عصر دوشنبه در نشست تخصصی آینده پژوهی و آینده نگاری قضایی در افق ده ساله افزود: هزینه های عدم شفافیت قوانین تنها بر بخش خصوصی ایران تحمیل خواهد شد و باید تلاش کنیم این قوانین شفاف شود.

معاون حقوقی رییس جمهوری در این نشست که در تالار شیخ انصاری دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران برگزار شد، تقویت و ارتقای شبکه حقوقی کشور، آموزش مسایل حقوقی در استان ها با توجه به ظرفیت ها، اقتضائات و با بهره گیری از اساتید حقوق هر استان، تدوین کتاب قانون در 60 کد و ارتقای آگاهی حقوقی مردم را از مهم ترین برنامه های معاونت حقوقی ریاست جمهوری برشمرد.

دکتر امین‌زاده همچنین در ادامه به تشریح دستاوردها و فعالیت های معاونت حقوقی ریاست جمهوری در طول 2.5 سال گذشته پرداخت و ادامه داد: سفرهای استانی به منظور ارتقای وضعیت حقوقی کشور، حل و فصل 181 پرونده اختلافات بین وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی با بار مالی 14 هزار میلیارد تومان و کاهش آمار مغایرت های مصوبات دولت با قوانین کشور از 14 درصد به 2 درصد را از مهم ترین اقدامات این معاونت برای ارتقای بخش حقوقی و کارآمدی نظام است.

معاون حقوقی رییس جمهوری همچنین بر ضرورت تشکیل شوراهای حل اختلاف در داخل قوه مجریه به منظور حل اختلافات بین مردم و وزارتخانه ها با سرعت، سهولت و بدون هزینه های داوری تاکید کرد.

 

شناسه خبر: 91343

- نهاد ریاست‌جمهوری

- جلسات