رییس جمهوری در دیدار مدیران، مشاوران و کارکنان وزارت اطلاعات

سه شنبه 1 دی 1394 - 14:00

شناسه خبر: 90994