تقدیم استوارنامه سفیر اسلوونی

شناسه خبر: 90981 -

دوشنبه 30 آذر 1394 - 13:07

شناسه خبر: 90981

- رئیس‌جمهوری

- دیدارهای خارجی