تقدیم استوارنامه سفیر بوسنی

شناسه خبر: 90970 -

دوشنبه 30 آذر 1394 - 12:15

شناسه خبر: 90970

- رئیس‌جمهوری

- دیدارهای خارجی