مصاحبه مشترک با رئیس جمهور ترکمنستان

شناسه خبر: 90561 -

يکشنبه 1 آذر 1394 - 17:34

شناسه خبر: 90561

- رئیس‌جمهوری

- دیدارهای خارجی