دیدار با رییس مجلس سنای لهستان

شناسه خبر: 89884 -

شنبه 18 مهر 1394 - 12:23

شناسه خبر: 89884

- رئیس‌جمهوری

- دیدارهای خارجی