دیدار دکتر نهاوندیان با مقامهای ارشد و صاحبان صنایع سوئیس

شنبه 11 مهر 1394 - 17:04

شناسه خبر: 89800