دکتر روحانی تهران را به مقصد نیویورک ترک کرد

پنحشنبه 2 مهر 1394 - 12:40

شناسه خبر: 89514