امضای ٨ یادداشت تفاهم و موافقتنامه همکاری و نشست مطبوعاتی میان ایران و قرقیزستان

شنبه 14 شهريور 1394 - 12:09

شناسه خبر: 89160