نشست خبری با رسانه‌های داخلی و بین المللی

شناسه خبر: 89003 -

شنبه 7 شهريور 1394 - 18:29

شناسه خبر: 89003

- رئیس‌جمهوری

- آلبوم‌های برگزیده

- مصاحبه ها