بازدید معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رییس جمهور از نمایشگاه ( اسناد میراث ماندگار )

دوشنبه 21 ارديبهشت 1394 - 13:39

شناسه خبر: 86922