رییس جمهوری در جلسه توسعه و سرمایه گذاران استان فارس

چهارشنبه 9 ارديبهشت 1394 - 20:45

شناسه خبر: 86681