بازدید دکتر روحانی از مقبره حافظ شیرازی

چهارشنبه 9 ارديبهشت 1394 - 20:14

شناسه خبر: 86679