بازدید دکتر نهاوندیان از سامانه ۱۱۱ مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری در استان فارس

چهارشنبه 9 ارديبهشت 1394 - 18:38

شناسه خبر: 86665