گفتگو با خبرنگاران پس از دیدار نوروزی با جانبازان و سالمندان

شنبه 1 فروردين 1394 - 14:42

شناسه خبر: 85522