استان کرمان - افتتاح کارخانه اهن اسفنجی

دوشنبه 20 بهمن 1393 - 09:59

شناسه خبر: 84507