رییس جمهوری به منظور بازدید از چند پروژه عمرانی وارد چابهار شد

سه شنبه 9 دی 1393 - 13:15

شناسه خبر: 83393