سخنرانی در جمع مردم استان گلستان

سه شنبه 11 آذر 1393 - 15:00

شناسه خبر: 82884