معاون توسعه روستائی و مناطق محروم کشور درجلسه رسیدگی به مشکلات روستائیان

دوشنبه 17 آذر 1393 - 14:15

شناسه خبر: 82882