رییس جمهوری در جلسه دفاع از وزیر پیشنهادی علوم در مجلس

چهارشنبه 5 آذر 1393 - 09:52

شناسه خبر: 82655