دکتر اسحاق جهانگیری صبح شنبه هفته آینده در همایش مدیران ارشد صنعت آب و برق کشور شرکت و درباره برنامه های دولت در زمینه اجرای طرح ها و پروژه های آبرسانی و برق‌رسانی سخنرانی خواهد کرد."> دکتر اسحاق جهانگیری صبح شنبه هفته آینده در همایش مدیران ارشد صنعت آب و برق کشور شرکت و درباره برنامه های دولت در زمینه اجرای طرح ها و پروژه های آبرسانی و برق‌رسانی سخنرانی خواهد کرد." /> دکتر اسحاق جهانگیری صبح شنبه هفته آینده در همایش مدیران ارشد صنعت آب و برق کشور شرکت و درباره برنامه های دولت در زمینه اجرای طرح ها و پروژه های آبرسانی و برق‌رسانی سخنرانی خواهد کرد." />


صبح شنبه صورت خواهدگرفت؛

شرکت معاون اول رییس جمهوردرهمایش مدیران ارشد صنعت آب و برق کشور

دکتر اسحاق جهانگیری صبح شنبه هفته آینده در همایش مدیران ارشد صنعت آب و برق کشور شرکت و درباره برنامه های دولت در زمینه اجرای طرح ها و پروژه های آبرسانی و برق‌رسانی سخنرانی خواهد کرد.

پنحشنبه 1 آبان 1393 - 14:18

جلسه شورای عالی فناوری های پیشرفته نیز عصر شنبه به ریاست معاون اول رییس جمهور برگزار می شود.
جلسات شورای اقتصاد و ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی هم قرار است روز دوشنبه هفته آتی به ریاست معاون اول رییس جمهور برگزار شود.
بررسی موضوع زمین‌خواری و ارائه گزارش از اقدامات انجام شده برای مقابله با این پدیده از جمله دستورات جلسه آینده ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی است که به ریاست معاون اول رییس جمهور برگزار خواهد شد.
دکتر جهانگیری همچنین سه شنبه هفته آینده سفری یکروزه به استان مرکزی خواهد داشت تا از نزدیک وضعیت استان را ارزیابی و مسائل و مشکلات را با مدیران این استان بررسی کند.
جلسه شورای عالی اداری از دیگر برنامه های معاون اول رییس جمهور در هفته آینده است که عصر چهارشنبه برگزار خواهد شد.

شناسه خبر: 82032