امضای اسناد و نشست مشترک خبری معاون اجرایی رییس جمهور و معاون نخست وزیر ویتنام

سه شنبه 22 مهر 1393 - 21:35

شناسه خبر: 81840