امضای بیانیه و ۳ سند همکاری در نشست سران کشورهای ساحلی دریای خزر

دوشنبه 7 مهر 1393 - 17:14

شناسه خبر: 81550