رییس جمهوری در جمع مدیران رسانه های آمریکا

سه شنبه 1 مهر 1393 - 17:38

شناسه خبر: 81126