چهاردهمین اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای

جمعه 21 شهريور 1393 - 18:00

شناسه خبر: 80912