مصاحبه و بدرقه رسمی پیش از عزیمت به کشور قزاقستان

دوشنبه 17 شهريور 1393 - 16:38

شناسه خبر: 80558