سخنرانی در جمع مردم استان اردبیل

چهارشنبه 29 مرداد 1393 - 13:44

شناسه خبر: 79989