بازدید رییس‌ جمهور از پژوهشگاه رویان

شنبه 25 مرداد 1393 - 13:31

شناسه خبر: 79917